Personálny audit

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje personálne audity s cieľom optimalizácie personálnych činností a rozmiestnenia ľudských zdrojov.

  • Identifikácia zbytočných a duplicitných činností zamestnancov.
  • Identifikácia prestojov zamestnancov.
  • Rozmiestenie správnych zamestnancov na správnych pracovných miestach.
  • Návrh na redukciu pracovných miest ich zlúčením alebo zrušením.
  • Návrh na vytvorenie nových pracovných miest.
  • Optimalizácia organizačnej štruktúry.
  • Identifikácia potenciálu manažérov a zamestnancov.

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu má skúsenosti s realizáciou personálnych auditov a vo vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti. Personálny audit nevnímame len ako nástroj na uvoľňovanie zamestnancov (prepúšťanie), ale predovšetkým na ich optimálne rozmiestnenie tak, aby sa zvyšovala výkonnosť organizácie.

Personálny audit realizujeme v dvoch úrovniach. Jedna sa orientuje na ľudské zdroje s cieľom posúdenia rozmiestnenia ľudských zdrojov a ich kvalifikačnej štruktúry (audit ľudských zdrojov), druhá úroveň sa orientuje na procesy zabezpečenia personálnej práce, je preto zameraná na posúdenie jednotlivých zložiek personálnej práce (audit personálnych činností).

Ak máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu personálneho auditu, vyplňte dotazník a zašlite ho na vusem@vusem.sk. V prípade potreby o doplňujúce informácie Vás budeme kontaktovať.