Kontakt

Vrcholový manažment ústavu je reprezentovaný jej riaditeľom. Vedeckú a výskumnú činnosť zabezpečuje vedecká rada a edičnú činnosť koordinuje edičná komisia.

  • Riaditeľka výskumného ústavu
  • doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

  • Sekretariát výskumného ústavu
    +421-903-494446
  • vusem[at]vusem.sk