Kontakt

Vrcholový manažment ústavu je reprezentovaný jej riaditeľom. Vedeckú a výskumnú činnosť zabezpečuje vedecká rada a edičnú činnosť koordinuje edičná komisia.

 • Riaditeľka výskumného ústavu
 • doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 • Predseda vedeckej rady a edičnej komisie
 • doc. PaedDr. ThDr.  Anton Lisnik, PhD.

 • Sekretariát výskumného ústavu
  +421-903-494446
 • vusem[at]vusem.sk

 • Korešpondenčná adresa
 • Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.
  Švábovce 182
  059 12 Hôrka