Kontakt

Vrcholový manažment ústavu je reprezentovaný jej riaditeľom. Vedeckú a výskumnú činnosť zabezpečuje vedecká rada a edičnú činnosť koordinuje edičná komisia.


  • Sekretariát riaditeľa
    +421-903-494446
  • vusem[at]vusem.sk

  • Korešpondenčná adresa
  • Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, s.r.o.
    Švábovce 182
    059 12 Hôrka