Poslanie

Poslaním Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je vytváranie udržateľných partnerstiev v oblasti ekonomiky a manažmentu s organizáciami, ktoré budujú, udržiavajú a zlepšujú svoje manažérske systémy.

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu je konzultačná, analytická a výskumná organizácia, ktorá sa zameriava na všetky oblasti ekonomiky a manažmentu organizácií. Poskytuje profesionálne odborné služby a realizuje základný a aplikovaný výskum v oblasti výskumu ekonómia a manažment. Činnosť výskumného ústavu sa datuje už do roku 1997, kedy pôsobila ako organizačná súčasť inej obchodnej spoločnosti. V roku 2010 sa vzhľadom na rastúci dopyt po jej službách odčlenila a pôsobí ako samostatný právny subjekt.

Svojim partnerom ponúka celý rozsah konzultačných služieb, outsourcing vybraných požiadaviek systémov manažérstva a vzdelávanie a zvyšovanie kompetentnosti v oblasti ekonomiky a manažmentu. Zároveň realizuje vlastné výskumné aktivity s cieľom transformácie nových poznatkov do ponúkaných služieb a tieto poznatky rozširuje aj vydávaním vlastných publikácií.