Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu implementuje a formou outsourcingu udržiava systémy manažérstva podľa požiadaviek medzinárodných štandardov ISO a realizuje nezávislú a odbornú diagnostiku a optimalizáciu procesov a štruktúr organizácií.


Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu využíva informačné systémy a inteligentné technológie na optimalizáciu procesov a štruktúr organizácií, ako aj správu obsahu procesov.

Diagnostika a optimalizácia organizácií

  • Diagnostika organizácií sa realizuje podľa symptómov zlyhávania a nedosahovania požadovanej výkonnosti.
  • V rámci diagnostiky sa aplikujú rôzne metódy a postupy, aby sa jednoznačne preukázala príčina nedostatočnej výkonnosti.
  • V nadväznosti na diagnostiku sa navrhujú adekvátne optimalizačné opatrenia, ktorých výsledok je možné preukázať zvýšením výkonnosti tej oblasti organizácie, v ktorej boli identifikované príčiny zlyhávania.
  • Organizácia môže definovať aj vlastné optimalizačné ciele.
  • Opatrenia, ktoré sú v rámci optimalizácie procesov a štruktúr navrhované, nikdy nevedú k zníženiu výkonnosti organizácie.
  • Metodologické prístupy diagnostiky sú založené primárne na procesnom a personálnom audite.