Služby

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje najmä tieto služby a činnosti:

 

 • budovanie, udržiavanie a zlepšovanie manažérskych systémov,

 • realizácia organizačných auditov,

 • outsourcing vybraných procesov certifikovaných manažérskych systémov,

 • outsorcing vybraných procesov manažérskych systémov certifikačných a inšpekčných orgánov,

 • tvorba a správa procesných modelov organizácií,

 • vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • príprava interných audítorov,

 • analýza a systematizácia ekonomiky a manažmentu na Slovensku a v Európe,

 • organizovanie odborných a vedeckých sympózií, školení, konferencií, seminárov a iných vzdelávacích aktivít,

 • publikačná činnosť,

 • vedeckovýskumná činnosť,

 • spolupráca so vzdelávacími organizáciami pôsobiacimi v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • zavádzanie nových poznatkov do praxe,

 • zvyšovanie profesíjnej kvalifikácie v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • štandardizácia vybraných oblastí ekonomiky a manažmentu.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk