Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Služby

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu realizuje najmä tieto služby a činnosti:

 

 • budovanie, udržiavanie a zlepšovanie manažérskych systémov,

 • realizácia organizačných auditov,

 • outsourcing vybraných procesov certifikovaných manažérskych systémov,

 • outsorcing vybraných procesov manažérskych systémov certifikačných a inšpekčných orgánov,

 • tvorba a správa procesných modelov organizácií,

 • vzdelávanie v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • príprava interných audítorov,

 • analýza a systematizácia ekonomiky a manažmentu na Slovensku a v Európe,

 • organizovanie odborných a vedeckých sympózií, školení, konferencií, seminárov a iných vzdelávacích aktivít,

 • publikačná činnosť,

 • vedeckovýskumná činnosť,

 • spolupráca so vzdelávacími organizáciami pôsobiacimi v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • zavádzanie nových poznatkov do praxe,

 • zvyšovanie profesíjnej kvalifikácie v oblasti ekonomiky a manažmentu,

 • štandardizácia vybraných oblastí ekonomiky a manažmentu.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk