Outsourcing ISO 9001

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu zabezpečuje po úspešnom zavedení manažérskeho systému a jeho certifikácii aj jeho bezproblémové udržiavanie. Vaša organizácia môže počas jedného alebo viacerých certifikačných cyklov prijať ponuku na servis manažérskeho systému, ktorý zvyčajne obsahuje:

 

 1. Analýza interných a externých záležitostí.
 2. Analýza očakávaní a rizikovosť nezapojenia zainteresovaných strán.
 3. Analýza a modelovanie procesov zahrnutých do manažérskeho systému.
 4. Manažérstvo rizika.
 5. Riadenie programu interných auditov.
 6. Výkon interného auditu vo Vašej organizácii.
 7. Administrácia dokumentov súvisiacich s interným auditom.
 8. Koordinácia preskúmania manažmentom.
 9. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti metód a nástrojov aplikovaných v danom manažérskom systéme.
 10. Udržiavanie integrity manažérskeho systému po zmenách.
 11. Administrácia dokumentácie manažérskeho systému.
 12. Administrácia procesného modelu organizácie.

 

Rozsah dohodnutého servisu závisí od personálneho zabezpečenia procesov zahrnutých do manažérskeho systému zo strany držiteľa certifikátu a jeho požiadavkách na externé zabezpečenie týchto úloh.


AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 

 Pre vysoké školy pripravujeme preduadity ich vnútorných systémov kvality

[29.10.2020]

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v súčinnosti s akreditovanými certifikačnými orgánmi pripravuje výkon predauditov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa platných právnych predpisov ešte pred ich posúdením Slovenskou akreditačnou agentúrov pre vysoké školstvo.

 

 Vzdelávanie o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

[08.10.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu prezentoval na Prešovskej univerzite v Prešove možnosti vytvorenia formalizovaných štruktúr a procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

 

 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2020]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.

 


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

E-mail: vusem[at]vusem.sk