Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Outsourcing ISO 9001

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu zabezpečuje po úspešnom zavedení manažérskeho systému a jeho certifikácii aj jeho bezproblémové udržiavanie. Vaša organizácia môže počas jedného alebo viacerých certifikačných cyklov prijať ponuku na servis manažérskeho systému, ktorý zvyčajne obsahuje:

 

 1. Analýza interných a externých záležitostí.
 2. Analýza očakávaní a rizikovosť nezapojenia zainteresovaných strán.
 3. Analýza a modelovanie procesov zahrnutých do manažérskeho systému.
 4. Manažérstvo rizika.
 5. Riadenie programu interných auditov.
 6. Výkon interného auditu vo Vašej organizácii.
 7. Administrácia dokumentov súvisiacich s interným auditom.
 8. Koordinácia preskúmania manažmentom.
 9. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti metód a nástrojov aplikovaných v danom manažérskom systéme.
 10. Udržiavanie integrity manažérskeho systému po zmenách.
 11. Administrácia dokumentácie manažérskeho systému.
 12. Administrácia procesného modelu organizácie.

 

Rozsah dohodnutého servisu závisí od personálneho zabezpečenia procesov zahrnutých do manažérskeho systému zo strany držiteľa certifikátu a jeho požiadavkách na externé zabezpečenie týchto úloh.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk