Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Okná MS dokorán

Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu vo svojej činnosti kladie dôraz aj na spoluprácu s praxou a vysokými školami. Spolupracujeme s priemyselnými podnikmi, organizáciami štátnej a verejnej správy a ďalšími vzdelávacími inštitúciami. V rámci vzájomného sieťovania a transformácie najnovších poznatkov o manažérskych systémoch, rozhodli sme sa organizovať cyklický odborný seminár s názvom Okná manažérskych systémov dokorán. Tento formát sme zvolili ako neformálnu platformu záujemcov, ale aj praktikov v oblasti manažérskych systémov. Seminár budeme organizovať v pravidelných intervaloch, pričom každý z nich bude venovaný špecifickej téme pripravenej vysokoškolským učiteľom alebo odborníkom z praxe. Takýto formát poskytne aj Vám možnosť prezentovať svoje skúsenosti ostatným účastníkom seminára. Prezentácia témy bude trvať 30 až 45 minút a po nej bude nasledovať moderovaná diskusia. Celkové trvanie seminára je odhadované na 3 hodiny.

 

Termíny a témy seminárov


Máj 2018

Téma: HLS (Annex SL) ako spoločný rámec pre manažérske systémy


September 2018

Téma: Deklaratívna a reálna aplikácia manažérskych systémov


Marec 2019

Téma: Inteligentné technológie v manažérskych systémoch


Jún 2019

Téma: Softvérová podpora integrácie manažérskych systémov


Október 2019

Téma: Prepojenie ISO 9001 a smart technológií


November 2019

Téma: Skúsenosti audítorov s normou ISO 19011:2018


Február 2020

Téma: Je ISO 37001 liekom na korupciu?


Jún 2020

Téma: Vzdialený prístup pri výkone auditov manažérskych systémov


Október 2020

Téma: Udržateľnosť manažérskych systémov

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk