Číslo 2/2018

vedeckého časopisu

Výkonnosť podniku

ISSN 1338-435X

 

Odbornosť

Vzdelanie konzultantov a lektorov v odboroch


Ekonomika podniku

Manažment podniku

Priemyselné inžinierstvo

Manažérstvo kvality produkcie

Inžinierstvo podnikových procesov

 

Certifikáty a osvedčenia konzultantov a lektorov


Interný audítor kvality

Business Process Manager Professional

Business Process Engineer

Manažér kvality

Procesný audítor

Projektový manažér

Asertívna komunikácia

Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov

Digitálna komunikácia

Strategický manažment

Efektívna komunikácia manažéra

Vedenie ľudí

Organizačná kultúra

Marketingová komunikácia a stratégia

Podnikový kontroling

 

Konzultanti a lektori výskumného ústavu sú rozdelení do skupiny senior (starších) konzultantov a lektorov a junior (mladších) konzultantov a lektorov. Podmienkou pre zaradenie do skupiny senior konzultantov a lektorov je vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) a minimálne 5 rokov podnikovej praxe. Junior konzultant a lektor je absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo študentom tretieho stupňa a má minimálne 2 roky podnikovej praxe.

Preklad Google Translator môže obsahovať štylistické a gramatické chyby.

 Projekt transparentnosti

[30.03.2020]

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu je riešiteľom projektu transparentnosti vo VVS, a.s. v Košiciach >>tu<<


 Implementácia ISO 37001:2016

[23.01.2019]

Súčinnosť riaditeľa Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu pri implementácii ISO 37001:2016 na Úrade vlády SR >>tu<<.


 Zavádzanie systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001

[30.09.2017]

Od septembra 2017 aktívne pripravujeme organizácie na certifikáciu systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016. V prípade záujmu nás kontaktujte.


Výskumný ústav ekonomiky
a manažmentu, s.r.o.

Francisciho 910/8
058 01 Poprad

Tel.: +421-903-494446
E-mail: vusem[at]vusem.sk